Dit was de uitdaging

Heen en weer oversteek

Op 2-3 september 2014 ging het Channel Team Wassenaar een tweetal mooie uitdagingen aan. Het estafette team, bestaande uit zes zwemmers, heeft het kanaal tussen Dover en Calais heen-en-weer gezwommen. Ruim 66 kilometer in totaal.

Solo oversteek

De andere uitdaging ging Christian aan. Die ging namelijk "in zijn eentje" een solo-oversteek doen van Dover naar Calais. 33 km in totaal.

Helaas is deze tocht afgelast door het slechte weer.

Naast deze sportieve uitdaging zamelt het team geld in voor het Willem Alexander Kinder Ziekenhuis in het LUMC te Leiden. Met dit geld wordt onderzoek verricht naar de ziekte ALL (Acute Lymfatische Leukemie) bij kinderen. Wil je de zwemmers helpen de uitdaging te volbrengen, doneer dan € 1,- per gezwommen meter. Het uiteindelijke financiële doel is om alle te zwemmen meters gesponsord te krijgen.

Dus op naar de 66.000 meter.